Polityka Prywatności i Cookies
ADMINISTRATOR
Administratorem serwisu jest Henrick Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, KRS: 0000855452, NIP: 9662142436.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres henrick@zbudujswojaagencje.pl

WERSJA SKRÓCONA

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.
Zakładając konto użytkownika w serwisie, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy, czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne i bezpieczne.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś w serwisie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Meta Pixel, Google Ads, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta oraz Google. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Mety oraz Google Ads, czy nie.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

WERSJA PEŁNA

DEFINICJE
Administrator (My) – Henrick Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000855452, NIP: 9662142436, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres email: henrick@zbudujswojaagencje.pl.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pliki cookies – niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Regulamin – regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.zbudujswojaagencje.pl/regulamin.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez nas pod adresami www.zbudujswojaagencje.pl i www.vod.zbudujswojaagencje.pl.
Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
Program ZSA – odpłatne treści cyfrowe.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym podawane przez Użytkowników dane, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) w następujących celach:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
Twoja Aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU ZSA
Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do weryfikacji Ciebie jako kandydata do wzięcia udziału w Programie ZSA.
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu zgłoszenia Twojej kandydatury do Programu ZSA i jej weryfikacji, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej kandydatury.
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
w celu weryfikacji Twojego zgłoszenia do Programu ZSA – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA, ZAŁOŻENIE KONTA
Podczas składania zamówienia w Serwisie zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia oraz założenia konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu złożenia i realizacji zamówienia oraz założenia konta, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli przyjąć i zrealizować zamówienia, a w konsekwencji założyć konta.
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
w celu realizacji złożonego zamówienia i udzielenia dostępu do Programu ZSA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w zakresie danych widocznych w komunikatorze Slack – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości zidentyfikowania Ciebie jako uczestnika Programu ZSA;
w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

KONTAKT, REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Nawiązanie z nami kontaktu wymaga podania Twoich danych osobowych niezbędnych do tego, żebyśmy mogli udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszenie reklamacji lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zaniechania podania wymaganych danych spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego pytania, zgłoszenia reklamacji lub złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Dane osobowe, które prześlesz nam w celu nawiązania kontaktu są przetwarzane:
w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytanie,
w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji lub weryfikacji oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

MARKETING
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);
wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treści edukacyjnych, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
kierowaniu e-mailowych powiadomień o ofertach lub promocjach usług własnych lub na zlecenie podmiotów trzecich, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, w związku z przerwanym procesem zakupowym (porzucony koszyk);
prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej, czyli reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.
REKLAMA BEHAWIORALNA
My oraz nasi zaufani partnerzy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej, czyli reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz w każdym momencie wycofać.

NEWSLETTER
Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie, tylko jeżeli podasz nam w tym celu swój adres e-mail i wyrazisz na to zgodę. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:
w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

MARKETING BEZPOŚREDNI
Twoje dane mogą być również wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego zawierającego informacje handlowe jest zawsze Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz w każdej chwili wycofać.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
Osadzamy w Serwisie nagrania wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz Vimeo.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin Serwisu i dokonywanych przez Ciebie czynności.
Wykorzystujemy pliki cookies w celach niezbędnych, analitycznych i marketingowych. Spis wykorzystywanych przez nas plików cookie stanowi załącznik do Polityki prywatności i cookies.
W ramach Serwisu możemy stosować niżej wskazane rodzaje cookies.

COOKIES „SERWISOWE”
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”
My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

ZARZĄDZANIE COOKIES
Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
Stosujemy analizę statystyczną ruchu w Serwisie, poprzez Google Analytics. Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Stosujemy techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Serwisie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
W ramach Serwisu korzystamy z piksela Mety. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy od siebie żadnych Twoich dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym.
Stosujemy rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Serwisie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
Stosujemy rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać do Ciebie maila do po odwiedzeniu konkretnej podstrony.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług i przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody (gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes).
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

TWOJE UPRAWNIENIA
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:
prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, na Twój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie możliwości techniczne;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH
W związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym zaufanym partnerom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, wysyłki newsletterów, hostingu danych, komunikatorów, platform szkoleniowych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz naszym podmiotom powiązanym.
W razie przystąpienia w ramach Programu ZSA do społeczności na Slacku, Twoje dane osobowe będą również widoczne dla pozostałych uczestników Programu ZSA, którzy przystąpili do społeczności na Slacku.
Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.
Ze względu na korzystanie z usług podmiotów spoza EOG, m.in. Google, Meta i Slack, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (USA). Podstawą prawną zapewnienia przetwarzania przez te podmioty danych zgodnie z RODO są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Wiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej polityce, w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
e-mail: henrick@zbudujswojaagencje.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.10.2023 r.
Copyright © Zbuduj Swoją Agencję.

Powered By ClickFunnels.com